Prywatna praktyka stomatologiczna
Katarzyna i Arkadiusz Łyko
HOMESKIEROWANIE RTGKONTAKT


Prywatna praktyka stomatologiczna
Katarzyna i Arkadiusz Łyko
ul. Armii Krajowej 2
48-370 Paczków

tel. 77 43 99 265
tel./fax 77 43 99 266

Prywatna praktyka stomatologiczna, Katarzyna i Arkadiusz Łyko Prywatna praktyka stomatologiczna, Katarzyna i Arkadiusz Łyko Prywatna praktyka stomatologiczna, Katarzyna i Arkadiusz Łyko Prywatna praktyka stomatologiczna, Katarzyna i Arkadiusz Łyko

Materiały

BIO-GUIDE

Membrana kolagenowa wytwarzana z kolagenu wieprzowego. Struktura białkowa Bio-Gide'a przyspiesza proces gojenia ran oraz pozwala na optymalną regenerację kości. Bio-Gide ulega stopniowemu rozkładowi następującemu w czasie sześciu do dziewięciu miesięcy.
Membrana kolagenowa Bio-Gide, którą opracowano razem z Bio-Oss'em zbudowana jest z wysoko oczyszczonych włókien kolagenowych pochodzących z tkanki wieprzowej. Wspomagają one gojenie tkanki kostnej i błony śluzowej. Zewnętrzna warstwa zbita ochrania kość przed wrastaniem błony śluzowej, a wewnętrzna warstwa porowata sprzyja integracji nowo powstałej tkanki kostnej. Bio-Gide działa jako bariera przez okres od 4 do 6 miesięcy. Dzięki temu może dojść do niezakłóconej regeneracji kości. Błona ulega resorpcji i tym samym nie ma konieczności wykonywania drugiego zabiegu operacyjnego w celu jej usunięcia.

BIOMATERIAŁY

W przypadku braku lub zaniku kości własnej pacjenta, które wymaga wprowadzenia implantu odbudowującego w miejscu utraconego zęba, niezbędnym jest odbudowanie utraconej struktury kostnej. Zaniechanie takiego postępowania może skutkować tym, że implant zębowy nie będzie miał dostatecznego oparcia w strukturze kości.
W celu odbudowy kości używa się materiałów kościotwórczych takich jak np. Bio-Oss i Bio-Gide.

praktyka | kontakt | leczenie | leczenie dzieci | ortodoncja | protetyka | chirurgia / implanty | diagnostyka i technologie